Hakkında

Türkiye'de Hosting ile ilgili olarak düzenlenecek bu kongre İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilişim Kulübü'nün fikri ile ortaya atılmıştır. 2010 yılı için 17-18 Nisan tarihlerini kapsayacak etkinliğin her sene düzenlenen geleneksel bir yapıya dönüştürülmesi en büyük temennimizdir. Bu sene ilkinden edineceğimiz tecrübenin her sene katlanarak daha verimli bir yapıya dönüşmesi ve gündemi belirleyen bir etkinlik olması için var gücümüzle çalışacağız.

Hosting Zirvesi, temel amacı olan Türkiye'de hosting sektörünü bir adım ileri götürmek adına atılmış ufak bir adımdır. Bunun yanında yapılan sunumlarda ve panellerde yeni teknolojiler, piyasadaki değişimler, en son gündem maddeleri ile katılımcıların ufkunu açmak Hosting Zirvesi'nin yegane misyonudur. Yeni iş bağlantıları, yeni arkadaşlıklar kurarak herkesi bir çatı altında buluşturmak etkinliğin sosyal bir yapıda olmasının en büyük faydasıdır.

2010 Hosting Zirvesi

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ev sahipliğini yapacağı etkinliğin 2010 yılı kapsamında dünya çapında piyasaya can veren bir çok firmanın hosting üzerine geliştirdiği yenilikler ve teknolojiler üzerine yapacağı sunumlar ile gündemi takip edebileceksiniz. Ayrıca, Türkiye'de faaliyet gösterip piyasada top koşturan bir çok firma ile de yakından temas içinde bulunabileceğiniz aşikardır. 2010 Yılı etkinliğindeki geri dönüş sonraki senelerde bizim için bir seviye belirleyecektir ve her sene yapılan etkinliğin sonraki senelerde daha iyi hazırlanıp sizlere daha sıkı bir etkinlik sunmamız adına bizim moral kaynağımız olacaktır.